Thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng

Thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng

1900 2666

Yêu cầu, điều kiện thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng

Để thực hiện được thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng thì các cá nhân, đơn vị cần phải có đầy đủ các điều kiện sau đây:

- Đơn vị vận tải cần phải có đầy đủ Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

   - Xe vận tải phải thuộc quyền sở hữu của các đơn vị kinh doanh vận tải hoặc quyền sử dụng xe hợp pháp theo hợp đồng với tổ chức cho thuê tài chính hay tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê xe theo quy định của pháp luật. Trường hợp nếu xe đăng ký thuộc sở hữu của các thành viên hợp tác xã thì phải có hợp đồng dịch vụ giữa những thành viên với hợp tác xã, trong đó sẽ quy định hợp tác xã có quyền và trách nhiệm, nghĩa vụ quản lý, sử dụng cũng như điều hành xe ô tô sở hữu của thành viên hợp tác xã.

   - Xe kinh doanh được kiểm định an toàn kỹ thuật, tiêu chuẩn bảo vệ môi trường theo quy định.

   - Xe phải được gắn thiết bị giám sát hành trình theo qui định.

   - Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017,  các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo trường hợp hợp đồng vận chuyển hành khách trên hành trình nếu có cự ly từ 300 ki lô mét trở lên thì phải có số lượng xe từ 10 xe trở lên.

Trình tự thực hiện các thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng

   - Bước 1: Đơn vị vận tải cần phải hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại mục 13.3 của thủ tục này và phải nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ - Sở GTVT.

   - Bước 2: Bộ phận TN&TKQ sẽ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra kỹ lưỡng tính hợp lệ và đầy đủ của các loại giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung và hoàn thiện nếu như hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

   - Bước 3: Phòng QLVT&PT có chức năng thẩm định hồ sơ:

   a) Trường hợp nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì giải quyết nhanh chóng trong thời hạn 02 ngày làm việc hành chính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   b) Trường hợp xét thấy hồ sơ xin cấp phu hiệu xe hợp đồng không đạt yêu cầu thì có phiếu hướng dẫn yêu cầu bổ sung.

   - Bước 4: Trả lại kết quả cho tổ chức, công dân.

Thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng

Nắm chắc những thủ tục xin cấp phù hiệu xe hợp đồng thì mọi việc sẽ rất dễ dàng, tiết kiệm thời gian. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn có được những thông tin về vấn đề này.

 

XEM THÊM: Xin cấp lại phù hiệu xe ô tô