Tầm Nhìn & Giá Trị

Tầm Nhìn & Giá Trị

Định hướng tới năm 2020, Hợp tác xã Hải Âu khẳng định sẽ là một trong những Hợp tác xã tốt nhất trong việc áp dung phần mềm công nghệ hiện đại, tạo lập hệ thống kinh doanh thương mại điện tử hiệu quả trong lĩnh vực dịch vụ vận tải, du lịch.

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Tầm Nhìn & Giá Trị

Định hướng tới 2020: Hợp tác xã Hải Âu khẳng định sẽ là một trong những Hợp tác xã tốt nhất trong việc trong việc ứng dụng phần mềm công nghệ hiện đại trong việc phát triển và quản lý hoạt động Vận tải và Du lịch

Mục tiêu

  • Trở thành Hợp tác xã có khả năng áp dụng nền tảng công nghệ trong quản lý và xúc tiến thương mại các hoạt động của dịch vụ Vận tải và Du lịch;
  • Trở thành Hợp tác xã cung cấp các giải pháp về xúc tiến thương mại và phát triển hệ thống sàn giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực Vận tải - Du lịch, bán hàng trực tuyến hàng đầu Việt Nam cho toàn bộ thành viên của hợp tác xã, các đối tác thương mại và khách hàng;
  • ​Xây dựng thành công nguyên tắc " Hợp tác - Bình đẳng" trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh với thị trường nhằm kết nối các nguồn lực xã hội, kết nối khách hàng và doanh nghiệp Vận tải - Du lịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, góp phần phát triển và tối ưu hóa nguồn lực cho các tổ chức và cá nhân.

Giá trị côt lõi

UY TÍN - CHUYÊN NGHIỆP - HIỆU QUẢ

  • ​UY TÍN - Mang đến sự tin tưởng và hài lòng tuyệt đối cho mọi thành viên hợp tác xã, đối tác và khách hàng;
  • ​CHUYÊN NGHIỆP - Tạo ra sự đột phá, sự khác biệt trong mỗi sản phẩm bởi đội ngũ nhân viên có trình độ cao, có tâm huyết và chuyên nghiệp;
  • HIỆU QUẢ - Mang đến lợi nhuận, lợi ích và mối quan hệ bền vững cho mọi thành viên hợp tác xã, đối tác và khách hàng;​