Chính sách

Chính sách

Là đơn vị chuyên sản xuất phần mềm tin học trong lĩnh vực quản lý, cung cấp các giải pháp về quảng cáo, xúc tiến thương mại, bán hàng trực tuyến và dịch vụ về Vận tải – Du lịch, chúng tôi luôn chủ động và sáng tạo trong mọi nhiệm vụ nhằm đáp ứng được ...

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

Chính sách

Là đơn vị chuyên sản xuất phần mềm tin học trong lĩnh vực quản lý, cung cấp các giải pháp về quảng cáo, xúc tiến thương mại, bán hàng trực tuyến và dịch vụ về Vận tải – Du lịch, chúng tôi luôn chủ động và sáng tạo trong mọi nhiệm vụ nhằm đáp ứng được yêu cầu chính đáng của Khách hàng một cách tối ưu nhất, tốt nhất thông qua chính sách của mình

Chính sách Chất lượng

  • Ý tưởng luôn luôn được phát triển vì lơi ích của khách hàng.
  • Mọi thành viên Hợp tác xã phải có nhận thức sâu sắc về chất lượng công việc; xây dựng tinh thần cộng tác chặt chẽ; và đảm bảo áp dụng các quy trình quy trình trên cơ sở Lập kế hoạch - Thực hiện - Kiểm tra – Hành động.
  • Nắm bắt các yêu cầu về chất lượng của khách hàng và chú trọng vào việc thực hiện các yêu cầu đó ngay từ khi tiếp cận khách hàng.

Chính sách về đối tác

  • Tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn trên cơ sở những cam kết hợp tác và chia sẻ mục tiêu.
  • Hợp tác trên cở sở vì lợi ích của cả 2 bên.
  • Thường xuyên chia sẻ thông tin và hỗ trợ kịp thời.
  • Chính sách hỗ trợ công bằng và hợp lý.
  • Cam kết bảo vệ tối đa cho mọi thành viên trước những biến động của thị trường và cạnh tranh

 Chính sách nhân sự

Con người là chìa khóa của thành công – Nguồn nhân lực trong bộ máy Hợp tác xã Vận tải và Du lịch Hải Âu được xem là tài sản quý giá nhất. Do vậy, chúng tôi luôn quan tâm xây dựng đội ngũ Cán bộ quản lý và nhân viên chuyên nghiệp để đưa Hợp tác xã phát triển ngày càng vững mạnh.  Hợp tác xã sẽ đánh giá khách quan, đúng mức về sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp mọi thành viên đều ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa của Hợp tác xã, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực. Chính sách nhân sự luôn được cải tiến để người lao động có được môi trường làm việc tốt nhất.

Chính sách khách hàng.

Với phương châm :

“uy tín là số 1 – Chất lượng là vàng”

Chính vì vậy, tập thể HAIAU TEAM đã luôn nỗ lực cố gắng nghiên cứu để tạo ra các sản phẩm phần mềm quản lý, thiết kế website, các giải pháp về xúc tiến thương mại, quản cáo, bán hàng trực tuyến nhằm xúc tiến thương mại và quản lý các hoạt động dịch vụ về Vận tải – Du lịch tốt nhất, đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất giá cả hợp lý nhất.

  • Chính sách chất lượng: Chỉ cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng cao.
  • Chính sách giá cả: Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ trực tiếp đến thẳng khách hàng không thông qua bất kỳ kênh trung gian nào khác.