Điều khoản sử dụng Website

Điều khoản sử dụng Website

Điều khoản sử dụng Website

Điều khoản sử dụng Website

Trang http://haiaugroup.com là website độc quyền thuộc sở hữu của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu. Khi bạn truy cập vào trang http://haiaugroup.com, có nghĩa rằng bạn đã  mặc nhiên  đồng ý với các điều khoản và điều kiện được quy định dưới đây. Ngoài ra khi sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi, Bạn cũng phải tuân theo các điều khoản quy định riêng biệt đối với từng loại sản phẩm và dịch vụ tương ứng của Chúng tôi

Các điều khoản quy định dưới đây  có thể bị thay đổi, điều chỉnh theo tình hình thực tế mà không cần thông báo cho Bạn và Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại trang http://haiaugroup.com. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng cá sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi để khai thác dịch vụ cho thuê xe ô tô, cho thuê xe du lịch, cho thuê xe cưới, cho thuê xe hoa dưới hay cho thuê tài xế dưới bất kỳ tư cách là Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch, tài xế, hay là khách hàng thì có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị xoá tài khoản, hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên Chúng tôi.  

1. Liên kết website và dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các liên kết đến một số website hoặc dịch vụ của bên thứ 3 nhằm đem đến sự thuận thiện cho quý khách trong quá trình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi. Những website  và dịch vụ của bên thứ 3 được sở hữu bởi những tổ chức có hoạt động độc lập nên chúng tôi không chịu trách nhiệm, xác nhận hay có nghĩa vụ đối với bất kỳ nội dung, quảng cáo, các sản phẩm của bên thứ 3 cung cấp. Mặt khác, bạn mặc nhiên đồng ý rằng, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ trực tiếp hay gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến việc quý khách sử dụng hay căn cứ vào nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ hiện có của bên thứ 3 cung cấp. Do đó, trước khi sử dụng dịch vụ của bên thứ 3, bạn nên tìm hiểu kỹ về nhà cung cấp  đó.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung có trên trang Chúng tôi thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu và được bảo vệ theo luật bản quyền. Do vậy, khi quý khách sử dụng tài nguyên trên trang Chúng tôi phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện sau:

 • Chỉ được sử dụng vào mục đích cá nhân và phi thương mại;
 • Các sao chép hoặc trích dẫn phải giữ nguyên dấu hiện bản quyền về sở hữu trí tuệ như thể hiện trong bản gốc;
 • Trang Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai được nhân bản hay sở hữu khi chưa được phép bằng văn bản của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu; 

Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp có liên quan đều được giải quyết trên cơ sở pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết.

3. Bảo mật thông tin người sử dụng

Mọi thông tin cá nhân của khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi sẽ được bảo mật tuyệt đối và không gửi cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác, trừ những trường hợp mở rộng cần thiết để người sử dụng có thể tham gia vào những sản phẩm khác của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu phát triển hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật Việt nam.

4. Khước từ trách nhiệm.

Chúng tôi  không đảm bảo rằng, sản phẩm và dịch vụ của Chúng tôi được cung cấp sẽ luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bị gián đoạn, không có lỗi hoặc virus. Bởi vì, các dịch vụ trên trang http://haiaugroup.com được dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công, phát tán virus phát hoại và xảy ra chậm trễ. Trong những trường hợp như vậy, Chúng tôi  sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra điều chỉnh, nâng cấp, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

5. Giới hạn trách nhiệm

Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, giao diện của nhà cung cấp; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì truy cập bất hợp pháp như hacking hay thiết bị của bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu và cũng không chịu trách nhiệm nếu Dịch vụ hoặc trang http://haiaugroup.com bị xâm nhập bởi trojan, virus, các chương trình phần mềm khác cố ý phá hoại của bên ngoài.

Ngoài ra, Bạn đồng ý rằng,  Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu sẽ không có trách nhiệm với Bạn hoặc bên thứ ba cho việc thiệt hại lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với trang http://haiaugroup.com hay sử dụng các Dịch vụ Chúng tôi.

6. Bồi thường thiệt hại

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho Tập đoàn Hải Âu  hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hoặc bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

 • Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Chúng tôi; 
 • Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Chúng tôi;
 • Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng đến khách hàng hoặc các thiệt hại về mặt giá trị thương hiệu, uy tín của Icars và giá trị vật chất của Chúng tôi; 
 • Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật;
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu trong việc sử dụng tài nguyên của Chúng tôi; 
 • Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, của Bạn gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến Chúng tôi.

7. Truy cập vào khu vực có mật khẩu

Chỉ những người được Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu ủy quyền hợp pháp mới được thực hiện việc truy cập và sử dụng những khu vực được bảo vệ bằng mật khẩu của trang http://haiaugroup.com Những cá nhân/tổ chức cố ý xâm nhập trái phép vào vùng này có thể sẽ bị khởi kiện và tuỳ từng mức độ có thể bị truy tố theo pháp luật hiện hành.

8. Những dịch vụ cung cấp trên website

Trang http://haiaugroup.com là trang cung cấp thông tin vềcác phần mềm quản lý cho thuê xe, tài xế; các dịch vụ cho thuê xe và thuê xe trực tuyến thuộc bản quyền của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu. Khi Bạn đăng ký sử dụng một Dịch vụ trên của Chúng tôi thì có nghĩa là Bạn đã chấp nhận những Quy định và điều kiện tương ứng cho tư cách thành viên đó theo những quy định thỏa thuận sử dụng dịch vụ liên quan. 

Trang http://haiaugroup.com  là nơi chúng tôi dùng để cung cấp công cụ quản lý xe cho thuê “iCars Manager” dành cho các nhà cung cấp dịch vụ xe du lịch cho thuê và đồng thời kết nối các Nhà cung cấp dịch vụ cho thuê xe, các tài xế với khách hàng tiềm năng của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu thông qua Sàn thuê xe trực tuyến iCars để xúc tiến thương mại đối với dịch vụ Cho thuê xe ô tô trong phạm vi toàn quốc..  

Khi Bạn thực hiện theo đúng quy trình cung cấp dịch vụ cho thuê xe ô tô hoặc thuê xe ô tô dưới các hình thức như thuê xe tự lái, thuê xe du lịch, thuê xe hoa hoặc thuê xe cưới hay bất kỳ hình thức thuê xe nào được công bố công khai trên website theo hướng dẫn của chúng tôi có nghĩa là Bạn đã sẵn sàng chấp nhận thực hiện giao kết một hợp đồng thuê xe ô tô trực tuyến thông qua Sàn thuê xe trực tuyến iCars với các điều khoản như thông tin xe ô tô, thời gian thuê xe, lộ trình thuê xe, các chi phí gia tăng, giá cả, hoa hồng  phương thức và điều kiện giao nhận xe, đón trả ..... và thanh toán được quy định cụ thể trong hợp đồng của bạn.

9. Chấm dứt sử dụng dịch vụ

Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Trang http://haiaugroup.com và chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc thư điện tử và sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu có quyền ngưng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

 • Người dùng sử dụng phần mềm quản lý xe cho thuê, quản lý tài xế phục vụ cho hoạt động kinh doanh khác với mục đích của Chúng tôi và trái với pháp luật Việt nam hoặc cho thuê các loại phương tiện có động cơ mà không được phép lưu hành theo quy định của Luật giao thông đường bộ;
 • Người dùng sử dụng phần mềm để phá hoại một phần mềm khác;
 • Người dùng sử dụng các chương trình khác có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt nguồi tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ của máy chủ;
 • Người dùng sử dụng phần mềm hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào phần mềm khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng của Chúng tôi
 • Người dùng không thực hiện các nghĩa vụ thanh toán các khoản phí đúng hạn, hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán với bất kỳ thành viên nào trên toàn hệ thống của Chúng tôi

10. Thương hiệu của Hải Âu

Thương hiệu và logo của chúng tôi đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu tại Việt Nam và Chúng tôi có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu và logo của Chúng tôi và phải sử dụng theo đúng các quy định của Chúng tôi.

11. Điều kiện bất khả kháng

Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh đến việc thực hiện nghĩa vụ chậm trễ hoặc gián đoạn vì những lý do chiến tranh, đình công, thiên tai, hỏa hoạn, gián đoạn thông tin liên lạc, điện nước, dịch vụ cung cấp đường truyền Internet, sự tác động của bên thứ ba hoặc các sự cố khác ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi trong quá trình sử dụng dịch vụ của iCars.

12. Điều khoản chung.

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này (một phần hay toàn bộ) hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có giá trị.