Điều khoản và chính sách

Điều khoản và chính sách

Điều khoản và chính sách bảo mật thành viên

Điều khoản và chính sách

1. Nguyên tắc

1.1. Mục đích hoạt động

Mục đích của trang http://haiaugroup.com là nơi chúng tôi dùng để cung cấp các thành viên ứng dụng phần mềm quản lý xe cho thuê dành cho các Thành viên là người cung cấp dịch vụ và tài xế, kết nối các Thành viên thông qua môi trường Internet bởi hoạt động của Sàn cho thuê xe, đồng thời tiến hành việc xúc tiến thương mại đối với các dịch vụ mà thành viên cung cấp đã được đăng tải trên iCars trong phạm vi toàn quốc và thế giới.

1.2. Nguyên tắc hoạt động

 • Website Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu (sau đây gọi tắt là Hải Âu) có tên miền duy nhất là http://haiaugroup.com thuộc sở hữu và do Hợp tác xã Du lịch và vận tải Hải Âu thực hiện vận hành giúp kết nối giữa các Thành viên là người cung cấp dịch vụ vận tải, cho thuê xe, cho thuê tài xế và người có nhu cầu sử dụng dịch vụ thông qua hoạt động của Sàn cho thuê xe iCars, gồm các loại hình:
  • Cho thuê xe du lịch là loại hình cung cấp dịch vụ kết nối giữa Thành viên là người có nhu cầu sử dụng dịch vụ và Thành viên là người cung cấp các dịch vụ vận tải bằng xe ô tô du lịch có tài xế dựa trên một lộ trình và lịch trình xác định;
  • Cho thuê xe du lịch tự lái là loại hình cung cấp dịch vụ giữa Thành viên là người có nhu cầu sử dụng dịch vụ và Thành viên là người cung cấp các dịch vụ về cho thuê xe không bao gồm tài xế;
 • Hải Âu cho phép các thành viên đăng ký tài khoản để sử dụng các ứng dụng phần mềm chuyên về quản lý xe du lịch cho thuê, quản lý tài xế trên nền tảng mobile và website do Hải Âu phát triển để kết nối dịch vụ đến Sàn cho thuê xe, gồm:
  • Ứng dụng quản lý tài xế;
  • Ứng dụng quản lý xe cho thuê;
  • Ứng dụng đặt thuê xe;  
 • Thành viên trên website là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp đã đăng ký sử dụng các dịch vụ do Chúng tôi cung cấp và được Chúng tôi chính thức công nhận và cho phép sử dụng bằng cách đăng ký tài khảon thành viên với chúng tôi;
 • Thành viên tham gia giao dịch tại website của Chúng tôi được tự do thoả thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động thông qua hợp đồng, và đảm bảo không trái với quy định của pháp luật;
 • Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân khi tham gia là thành viên trên Website của Chúng tôi phải minh bạch và chính xác. Mọi thông tin về khuyến mại của thành viên được đăng tải trên Website phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật;
 • Dịch vụ mà các thành viên cung cấp trên Website của Hải Âu phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật;
 • Các hoạt động khuyến mãi phải có giá thấp hơn giá bán hàng trước đó, được áp dụng trong một thời gian nhất định hoặc với một số lượng khách hàng nhất định và phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của mọi khách hàng của Chúng tôi nhưng mức giảm giá không được vượt quá 50% theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006;
 • Các thành viên tham gia phải đăng ký tài khoản bằng cách kê khai các thông tin cá nhân, thông tin tổ chức và phải đồng ý rằng:
  • Phải là một cá nhân hoặc doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật Việt nam;
  • Có đầy đủ năng lực hành vi pháp luật;
  • Đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc và quy định trong bản Quy chế này dưới mọi tư cách tham gia. Mọi thành viên khi tham gia phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với Pháp luật hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế này. 

2. Quy định chung

2.1. Tên các ứng dụng

 • Ứng dụng quản lý tài xế: iCars Driver;
 • Ứng dụng quản lý xe cho thuê: iCars Manager;
 • Ứng dụng đặt thuê xe: iCars.

2.2. Địa chỉ tải ứng dụng trên chợ ứng dụng:

2.3. Định nghĩa chung:

 • Ứng dụng iCars Driver là ứng dụng cung cấp cho các thành viên là người cung cấp dịch vụ lái xe thuê; 
 • Ứng dụng  iCars Manager là ứng dụng cung cấp cho các thành viên là người cung cấp xe ô tô du lịch cho thuê;
 • Ứng dụng iCars là ứng dụng cung cấp dịch vụ sàn giao dịch TMĐt trong lĩnh vực giao thông vận tải do Hợp Tác Xã Du lịch và vận tải Hải Âu thực hiện vận hành và hoạt động dành cho các thành viên là người có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải.
 • Thành viên là thương nhân, tổ chức, cá nhân đã đăng ký sử dụng các ứng dụng của Hải Âu với các tư cách là người cung cấp dịch vụ và sử dụng dịch vụ
 • Khách hàng là Thành viên có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận tải trên nền tảng của ứng dụng iCars để đặt thuê hoặc mua dịch vụ do các thành viên là người cung cấp dịch vụ về vận tải và/hoặc ứng dụng phần mềm do Hợp tác xã du lịch và vận tải Hải Âu trực tiếp phát triển
 • Nhà cung cấp là Thành viên cung cấp xe ô tô cho thuê và lái xe thuê sử dụng ứng dụng iCars để kết nối đến Khách hàng;
 • Dịch vụ vận tải là dịch vụ vận tải được giao dịch thông qua Ứng dụng iCars;
 • Ứng dụng phần mềm là sản phẩm phần mềm về một tính năng/tiện ích do Hải Âu trực tiếp phát triển trên nền tảng mobile hoặc website cho hoạt động quản lý để tương tác giữa nhà cung cấp với ứng dụng iCars;
 • Sở hữu trí tuệ được hiểu là bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, thiết kế được đăng ký hoặc chưa được đăng ký, quyền đối với thiết kế, nhãn hiệu được đăng ký hoặc chưa đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ hoặc quyền sở hữu công nghiệp hoặc sở hữu trí tuệ khác và bao gồm các ứng dụng cho bất kỳ mục nào trong những mục trên.

3. Quyền và trách nhiệm của Hợp tác xã Du lịch và Vận tải Hải Âu

 3.1 Quyền của Hải âu

 • Lưu trữ thông tin đăng ký của các Thành viên tham gia sử dụng dịch vụ và ứng dụng/website và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân, tổ chức, cá nhân và thông tin cá nhân của người tiêu dùng;
 • Xây dựng thỏa thuận hợp tác với các điều khoản rõ ràng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên tham gia, quy định về chi phí sử dụng ứng dụng phần mềm kết nối, điều kiện thanh toán chi phí, chế độ hỗ trợ, thưởng cho nhà cung cấp dịch vụ vận tải;
 • Đàm phán và ký hợp đồng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ vận tải đủ điều kiện tham gia;
 • Yêu cầu Thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung bản quy chế này và tại các Hợp Đồng đã tham gia ký kết;
 • Yêu cầu Thành viên cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện các giao dịch trên website của Hải Âu;
 • Yêu cầu Thành viên thanh toán các khoản phí dịch vụ, chi phí hợp đồng dịch vụ đã sử dụng trên toàn hệ thống website của Hải Âu;
 • Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản thành viên trên Website của Hải Âu (sau đây gọi là “Tài Khoản Hải Âu”) bất cứ thời điểm nào nếu Hải Âu nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Thành viên giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho Hải Âu và/ hoặc các Thàn viên khác mà không cần có sự đồng ý của Thành viên đó. Tuy nhiên, Hải Âu sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.
 • Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung theo pháp luật về bản quyền. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của Website phải được sự đồng ý trước bẳng văn bản của Hợp tác xã Du lịch và Vận tài Hải Âu;

 3.2 Trách nhiệm của Hải Âu

 • Đăng ký website http://haiaugroup.com, các ứng dụng phần mềm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Thành viên khi tham gia giao dịch trên website của Hải Âu;
 • Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Thành viên được thực hiện chính xác, đầy đủ;
 • Yêu cầu các Thành viên dưới các tư cách khi tham giá trên website của Hải Âu phải cung cấp các thông tin theo quy định tại tại Quy Chế này;
 • Ngăn chặn và loại bỏ khỏi hệ thống những thông tin dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
 • Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Thành viên và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;
 • Hỗ trợ giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa các Thành viên với nhau sau khi nhận được thông báo về tranh chấp theo quy định;
 • Trong mọi trường hợp, Hải Âu không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Thành viên phát sinh trong quá trình giao dịch trên, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của Hải Âu. Trong trường hợp Thành viên bị thiệt hại do lỗi cố ý của Hải Âu, trách nhiệm của Hải Âu đối với Thành viên đó chỉ giới hạn ở giá trị hợp đồng mà Thành viên đó đã ký kết trên hệ thống của Hải Âu.

4. Quyền và trách nhiệm của Thành viên

4.1. Quyền của Thành viên

 • Được đăng ký miễn phí Tài Khoản Hải Âu với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên website của Hải Âu;
 • Được tự do giao dịch, cung cấp sản phẩm dịch vụ và sử dụng các dịch vụ trên hệ thống các website của Hải Âu dưới mọi tư cách thành viên theo quy định của Quy Chế này;
 • Có quyền khiếu nại đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình sử dụng dịch vụ của Hải Âu;
 • Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp có tranh chấp với các Thành viên và được đảm bảo giải quyết thoả đáng;
 • Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

4.2. Trách nhiệm của Thành viên

 • Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho Hải Âu về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;
 • Khi thực tham gia thực hiện các giao dịch trên các website của Hải Âu tại mọi thời điểm, địa điểm thì Thành viên phải cung cấp một số thông tin riêng theo yêu cầu của từng loại hình dịch vụ và có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Thành viên cung cấp cho Hải Âu là chính xác, cập nhật và đầy đủ và đúng sự thật;
 • Khi tham gia với tư cách là Nhà cung cấp thì Nhà cung cấp phải:
  • Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin, bao gồm cả nội dung và hình ảnh về loại dịch vụ đã cung cấp và chịu trách nhiệm về các nội dung đó;
  • Cung cấp chính xác tên, địa điểm của trụ sở của Thành viên cung cấp dịch vụ;
  • Công khai minh bạch về chính sách sử dụng dịch vụ mà Thành viên đó cung cấp;
  • Tuân thủ các quy định về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi của các Thành viên khác và các quy định của Pháp luật có liên quan;
  • Thực hiện đẩy đủ các nghĩa vụ về Thuế theo quy định của pháp luật;
  • Đảm bảo thực hiện ký quỹ với Hải Âu và thanh toán các khoản pí, lệ phí, hoa hồng ( nếu có ) theo quy định và chính sách Hoa hồng của Hải Âu;
  • Đảm bảo thực hiện và tuân thủ các quy định của hợp đồng đã ký giữa các Thành viên và Hải Âu.
 • Tất cả các thành viên đều phải thực hiện đầy đủ các điều khoản sử dụng Website của chúng tôi và quy chế hoạt động này;
 • Khi mở Tài Khoản Hải Âu, mọi Thành viên phải cung cấp đầy đủ các thông tin về họ tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử và có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản Hải Âu, đồng thời sẽ phải chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản Hải Âu của Thành viên bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản Hải Âu của Thành viên đó;
 • Thành viên phải Bồi thường cho những thiệt hại mà Hải Âu và/hoặc các thành viên khác do vi phạm Quy Chế này;
 • Thông báo ngay với Hải Âu theo hotline 1900-2666 khi có khiếu nại về dịch vụ hoặc các Thành viên khác trong quá trình tham gia giao dịch trên các hệ thống website của Hải Âu;
 • Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng đã tham gia ký kết và pháp luật.

5. Quy trình giao dịch

5.1. Quy trình dành cho khách hàng

Khi Khách hàng sử dụng ứng dụng iCars, bao gồm cả nền tảng trên mobile và web của Hải Âu sẽ tiến hành thực hiện theo các bước sau:

 • Khách hàng tìm kiếm các dịch vụ theo yêu cầu và nhu cầu của mình và đảm bảo rằng đã xem kỹ các thông tin liên quan về dịch vụ và lựa chọn các dịch vụ gia tăng bổ sung ( nếu có ) rồi xác lập giao dịch;
 • Khách hàng đảm bảo rằng đã rà soát lại các thông tin của giao dịch đã được xác lập trước khi thanh toán. Khi Khách hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” để tiến hành giao dịch đặt thuê và/hoặc mua các dịch vụ trên iCars và/hoặc ứng dụng phần mềm do Hải Âu phát triển có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin về giao dịch đó và đồng ý với chính sách thanh toán của Hải Âu và kể từ khi Khách hàng thực hiện thanh toán thành công thì Hợp đồng được chính thức được xác lập và phát sinh các quyền và nghĩa vụ giữa các bên;
 • Khách hàng có thể thực hiện việc huỷ hợp đồng dịch vụ hoặc thay đổi hợp đồng dịch vụ bằng cách vào trang quản lý giao dịch để thực hiện. Việc huỷ hợp đồng dịch vụ có thể bị mất phí trong trường hợp loại dịch vụ, ứng dụng phần mềm mà khách hàng lựa chọn đặt thuê và/hoặc mua có ràng buộc về điều kiện huỷ hợp đồng;
 • Mọi giao dịch của Khách hàng sẽ được thực hiện theo quy định tại điều khoản và điều kiện giao dịch của Hải Âu;
 • Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Quy chế này.

5.2. Quy trình dành cho Nhà cung cấp

Quy trình giao dịch của Nhà cung cấp trên các ứng dụng/website của Hải Âu phải đảm bảo tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Nhà cung cấp và Hải Âu (sau đây gọi là "Hợp Đồng hợp tác") và các quy chế/quy định áp dụng cho Nhà cung cấp. Theo đó:

 • Nhà cung cấp phải ký hợp đồng hợp tác với Hải Âu sau khi đã đăng ký thành công tài khoản thành viên và trước khi thực hiện việc cung cấp dịch vụ lên ứng dụng/website của Hải Âu;
 • Nhà cung cấp phải cung cấp thông tin/hình ảnh/nội dung của dịch vụ để đăng tải lên các hệ thống ứng dụng/website của Hải Âu theo quy định tại Hợp Đồng hợp tác và Quy Chế này;
 • Nhà cung cấp phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Thành viên là người sử dụng dịch vụ liên quan đến dịch vụ do Nhà cung cấp đã tham gia ký kết trên các hệ thống website của Hải Âu;
 • Hải Âu sẽ thu tiền của Khách hàng và thanh toán lại cho Nhà cung cấp sau khi Nhà cung cấp đã thực hiện hết nghĩa vụ theo hợp đồng dịch vụ vận tải. Việc thanh toán lại cho Nhà cung cấp sẽ được thực hiện theo thoả thuận tại Hợp đồng hợp tác;

6. Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

Trong mọi trường hợp sau khi đã tạo giao dịch và đã có Nhà cung cấp chấp nhận, Khách Hàng hoàn toàn có thể tự mình thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch trên ứng dụng phần mềm /website theo quy định tại Chính sách thay đổi và huỷ giao dịch hoặc liên hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng (“CSKH”) để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

7. Đảm bảo an toàn giao dịch

Hải Âu xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch như sau:

- Quản lý thông tin của Nhà cung cấp dịch vụ: Khi đăng ký tham gia là Nhà cung cấp dịch vụ trên hệ thống website của Hải Âu, Nhà cung cấp dịch vụ phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Hải Âu đưa vào dữ liệu quản lý.

- Kiểm soát giao dịch của Nhà cung cấp: Các giao dịch của Nhà cung cấp với Khách hàng sẽ được Hải Âu đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng và được đánh giá về uy tín của Nhà ciumg cấp.

- Kiểm soát thông qua phản hồi của Khách hàng.

- Cơ chế gửi khiếu nại về Nhà cung cấp dành cho các Khách hàng: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về Nhà cung cấp đến Hải Âu. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hải Âu sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng thì tùy theo mức độ, Hải Âu sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi của Khách hàng.

- Khách hàng không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân, cũng như chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Hải Âu không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của mình qua các kênh liên lạc khác ngoài Ứng dụng/website do Hải Âu phát triển.

- Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Mọi hình thức phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm hại hệ thống của Ứng dụng/website của Hải Âu đều bị nghiêm cấm. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

- Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

8. Quy trình thanh toán

Hải Âu đưa ra các phương thức thanh toán, Khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp:

Cách 1: Thanh toán trước online qua thẻ tín dụng (Visa, Master card..) theo trình tự sau:

 • Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về dịch vụ, các ứng dụng phần mềm của Hải Âu;  
 • Bước 2: Khách hàng chọn hình thức thanh toán online qua thẻ tín dụng và ấn nút " Đặt thuê / Mua "; 
 • Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận giao dịch và cung cấp dịch vụ cho khách hàng;  
 • Bước 4: Khoản thanh toán sẽ được thanh toán vào tài khoản của Hải Âu ngay sau khi nhà cung cấp xác nhận giao dịch.
 • Bước 5: Nhà cung cấp và Khách hàng nhận thông tin giao dịch và hợp đồng dịch vụ vận tải hoặc hợp đồng sử dụng ứng dụng phần mềm; 

Cách 2: Thanh toán tiền mặt tại trụ sở của Hải Âu theo trình tự sau:

 • Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về dịch vụ, các ứng dụng phần mềm của Hải Âu; 
 • Bước 2: Khách hàng chọn hình thức thanh toán tiền mặt tại trụ sở của Hải Âu; 
 • Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận giao dịch và chờ thanh toán;
 • Bước 4: Khách hàng đến trụ sở văn phòng Hải Âu tại số 79 đường Xuân Hồng, P12, Tân Bình, Hồ Chí Minh để thực hiện thanh toán; 
 • Bước 5: Hải Âu xác nhận thanh toán
 • Bước 6: Nhà cung cấp và Khách hàng nhận thông tin giao dịch và hợp đồng dịch vụ vận tải hoặc hợp đồng sử dụng ứng dụng phần mềm; 

Cách 3: Thanh toán chuyển khoản tiền mặt tại ngân hàng, khác hàng làm theo trình tự sau:

 • Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về dịch vụ, các ứng dụng phần mềm của Hải Âu;
 • Bước 2: chọn hình thức thanh toán chuyển khoản tiền mặt tại quầy ngân hàng và lấy thông tin tài khoản thanh toán Ngân hàng của Hải Âu;
 • Bước 3: Nhà cung cấp xác nhận giao dịch và chờ thanh toán;
 • Bước 4: Đến ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản của Hải Âu; 
 • Bước 5: Gọi điện thông báo cho bộ phận kế toán của Hải Âu biết về thông tin chuyển khoản;   
 • Bước 6: Hải Âu xác nhận thanh toán;
 • Bước 7: Nhà cung cấp và Khách hàng nhận thông tin giao dịch và hợp đồng dịch vụ vận tải hoặc hợp đồng sử dụng ứng dụng phần mềm; 

9. Bảo vệ thông tin cá nhân Thành viên

Thông tin của mọi Thành viên trên hệ thống website của Hải Âu được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điểu chỉnh hoặc huỷ bỏ toàn bộ thông tin cá nhân của mình trong trang quản lý thông tin cá nhân của Thành viên.

Trong trường hợp Thành viên phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc vi phạm chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Hải Âu đều có thể được tiếp nhận và giải quyết tại Trụ sở của Hải Âu có địa chỉ chính thức dưới đây:

Hợp tác xã Du lịch và Vận tải Hải Âu

Địa chỉ: số 79 Xuân Hồng, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Hotline: 19002666

Webiste: http://haiaugroup.com

10.  Quản lý thông tin xấu

Thành viên không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của Hải Âu trên toàn bộ hệ thốn website của Hải Âu vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Hải Âu và đối tác của Hải Âu; tạo những giao dịch giả làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thuường của toàn hệ thống webiste của Hải Âu. Thành viên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Nhà cung cấp dịch vụ không được đăng tải trên hệ thống website của Hải Âu bất kỳ thông tin, hình ảnh, quảng cáo nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc vi phạm pháp luật và vi phạm thuần phong mỹ tục của Việt Nam;

Thành viên không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của Hải Âu và/hoặc Thành viên khác dưới mọi hình thức.

Hải Âu có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên toàn bộ hệ thống webstie của Hải Âu bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, Hải Âu có quyền đóng tài khoản Hải Âu của Thành viên hoặc chấm dứt Hợp Đồng nếu Thành viên vi phạm.

11. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Khi phát sinh lỗi kỹ thuật, đội ngũ kỹ thuật của Hải Âu trước hết sẽ tự đánh giá nguyên nhân để xử lý nội bộ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát sinh. Trong trường hợp lỗi kỹ thuật có liên quan đến đường truyền, hay các hoạt động hỗ trợ khác từ bên thứ ba, đội ngũ kỹ thuật của Hải Âu sẽ phối kết hợp với các đơn vị liên quan đó để cùng xem xét giải quyết vấn đề, đảm bảo lỗi kỹ thuật sẽ được khắc phục nhanh nhất trong thời hạn 72 giờ kể từ thời điểm Thành viên của Hải Âu phản hồi. Trong trường hợp, lỗi kỹ thuật không thể khắc phục, hoặc kéo dài thời gian xử lý, Hải Âu sẽ thông báo về việc tạm thời ngừng cung cấp dịch vụ bị ảnh hưởng bởi lỗi kỹ thuật đó, và thông tin rõ thời gian dự kiến khắc phục. Tuy nhiên, Hải Âu sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Hải Âu, hoặc các lỗi khác phát sinh không do Hải Âu hoặc hệ thống phần mềm/website của Hải Âu.

12. Điều khoản áp dụng

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Hải Âu và thành viên sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong hai bên có quyền đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Quy chế của Hải Âu chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website http://haiaugroup.com và Hải Âu có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

 Hải Âu và các Thành viên đồng ý cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong nội dung Quy chế này.

13. Điều khoản cam kết

Hợp tác xã du lịch và vận tải Hải Âu cùng các Thành viên cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Quy Chế này. Mọi sự vi phạm Quy Chế này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Hợp tác xã Du lịch và Vận tải Hải Âu và pháp luật.

Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, xin gửi về:

Địa chỉ:: số 79 Xuân Hồng, P12, Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: +84 28-77792666

Hotline: 1900-2666

Email: cskh@haiaugroup.com